Vad handlar boken om?

– Vad handlar boken om?

Frågan har dykt upp vid flera tillfällen och varje gång har jag blivit en smula fundersam. Min ena fundering handlar om att jag överväger vad och hur mycket jag ska berätta. Å ena sidan vill jag lämna det öppet för läsaren att tolka och dra slutsatser utifrån egna referensramar. Å andra sidan vill jag vara tillmötesgående och besvara frågan utan att avslöja för mycket.

Boken handlar om livet, om att stanna upp i vardagen och reflektera kring det där lilla som i själva verket betyder mest av allt. Boken handlar om konst, om den kraft som finns i konsten och om att våga sätta ner foten och gå dit man vill. Boken handlar om att se möjligheter och uppmärksamma sin egen roll. Den handlar om kärlek, hopp och inspiration. Den innehåller referenser till vår samtid och historia. Det är framförallt en energigivande och glad bok, och med glädje följer självklart en ton av allvarsamhet. Jag skrev boken under min sommarsemester och kanske är det just därför det finns en tydlig ton av sommar som löper som en röd tråd genom bokens innehåll, därav namnet,

Våra andetag andas haikusommar Christina Karlsson ©

 

 

Varför just haiku?

Det främsta skälet till att jag bestämde mig för att inspireras av haiku är att det helt enkelt är både utmanande och roligt. En haikudikt består av tre versrader. Den första versraden har fem stavelser, den andra sju och den tredje fem.

Att skriva en haikudikt är både roligt och enkelt. Utmaningen jag talar om ligger i att skriva en hel diktsamling bestående av haikudikter och samtidigt förmedla en varierande, men sammanhållen berättelse med budskap och innehåll. Med tanke på att antalet ord begränsas av haikudiktens form så landade utmaningen i att beskriva så mycket som möjligt med hjälp av så få ord som möjligt och ändå samtidigt förmedla ett tydligt bildspråk som bjuder in till tolkning.

Diktsamlingen Våra andetag andas haikusommar är helt enkelt resultatet av ett skrivarexperiment jag utsatte mig själv för i somras. Jag började skriva haikudikter och upptäckte att det blev som en sport, att reducera de fria verser jag vanligtvis skriver, skala bort överflödiga ord och samtidigt lyfta fram budskapets kärna. Jag kom in i någon form av “skrivarflow” och bestämde mig för att fortsätta skriva tills jag var klar.

© Christina Karlsson

 

 

Författarnas bokaffär på Skillinge teater i Skillinge den 24 november

Det är mycket som händer samma helg som jag har bokrelease. Nu är det bokat att jag ska delta i Författarnas bokaffär på Skillinge teater i Skillinge, lördagen den 24 november kl 17-21. Där kommer jag att få presentera min bok på scenen och mingla med besökare. Vad spännande det ska bli! Alla som vill och har möjlighet är välkomna dit.

Må väl!

Christina Karlsson