Om rätten till Orden

Trettioen författare med olika infallsvinklar möts kring det högaktuella ämnet, Om rätten till Orden. Denna nya antologi är utgiven av Litteraturrundan (Artes Liberales, 2023). Boken innefattar en buffé av olika texter i form av noveller, krönikor, essäer och dikter.

Variationen av författare berikar innehållet med sina olikheter i form av texter som bland annat bearbetar hur det kan vara att flytta till ett nytt land, lära sig ett nytt språk och hur det kan kännas när man inte hittar orden. Andra författare skriver om vikten av att lyfta fram historiska röster, några lyfter vilka ord det är som definierar oss som människor, ord som sänker, sätter spår eller lyfter oss till nya höjder. Några skriver om hur orden berikar, om ordens magiska kraft, om trycksvärta, sena nätter och mycket annat.

Min text handlar om yttrandefriheten, den berör de maktförhållanden som styr vems röster som får ta plats i det offentliga rummet och vem det är man egentligen lyssnar på. Jag skriver om det fria ordet, ” Det fria ordet är aldrig fritt – med ordets kraft följer ett ansvar.” (s 48).

Namnen på samtliga författare är : Björn Ranelid, Maria Bielke Von Sydow, Agneta Berliner, Stina Larsson, Birk Andersson, Andrea Kontos, Christina Karlsson, Katarina Frankel, Göran Blohm, Lisa Fransson, Ida Andersson, Anneli Magnuson, Mikael Rudesjö, Barbro Blomberg, Torun Ewald, Helen Halldórsdóttir, Ulf Persson, Lotte Vikléa, Ann-Britt Eklund, Barbara Fellgiebel, Helena Sund, Mikael Håkansson, Maria Elena Bergman, Birgitta Sulau, Marianne E. Gunve, Bert Westerström, Eva Grip, Peter Winai, Karin Eberhardt Grönvall, Gunilla Kare och Emil Ahlbertz.

Om rätten till Orden är en betydelsefull bok i pågående debatt om yttrandefrihet och om rätten till orden. Läs den, låna den på ditt bibliotek, köp den via Litteraturrundan, på BokusAd LibrisAkademibokhandeln eller direkt av mig.

Vill du att någon av oss författare kommer till din bokcirkel och berättar Om rätter till Orden, så är det bara att höra av sig så ser vi om det går att ordna.

Goda lässtunder i Ordens tecken!

Christina Karlsson

Utflyktsdagar är tonsatt och finns nu på Spotify

Ett kapitel ur min diktsamling Våra andetag andas haikusommar är tonsatt och finns nu på Spotify.

Följ med på en blomstrande promenad och lyssna på Sicked Allo´s tolkning av Utflyktsdagar från Våra andetag andas haikusommar (2018). Utflyktsdagar består av tolv haikudikter hämtade direkt ur kapitlet med samma namn. Texten är min, dikterna är tonsatta av Peo Valastig som även sjunger och spelar i bandet Sicked Alló som framför musiken.

Låten är precis sådär glad och strålande som man kan känna sig en härlig sommardag! Gå in och lyssna på, och om du har boken hemma så kan du följa med i texten.

Varmt tack till till dig som kikar in här

och stort tack till alla er i Sicked Allo´ som uppmärksammat och tolkar min poesi!

Christina Karlsson

https://open.spotify.com/embed/track/5IXuYMvOQkQpeQSDHxA8OH?utm_source=generator

I konstens tecken…

Haikudikten på bilden ovan är hämtad ur diktsamlingen, Ur orkesterdikets djup (2022).

Haikudikten på bilden nedan är hämtad ur diktsamlingen, Våra andetag andas haikusommar (2018).

Vill du köpa någon av böckerna så finns de i de flesta butiker på nätet, i Söderslätts bok- & pappershandel i Trelleborg, eller så kan du beställa dem direkt från mig. Mig når du lättast via mejl på christina.ckc@gmail.com

Följ med mig på en promenad i naturens, livets och konstens tecken. Båda böckerna innehåller vardera totalt etthundrafyrtiofyra haikudikter.

Allt gott!

Christina Karlsson

Haikudiktning på Drakamöllans naturreservat

I samband med nationaldagen den 6 juni 2023 hölls en ginkovandring i samarbete mellan Maglehems kulturförening, Svenska haikusällskapet och Drakamöllans gårdshotell. Jag var där, inbjuden av Sten Svensson som höll i ginko,n för att läsa haikudikter ur min senaste diktsamling Ur orkesterdikets djup. Vädret för perfekt för ginko och det blev en mycket givande dag med många fina möten.

Jag önskar er en fortsatt fin sommar!

Christina Karlsson