Minibokmässa i Ystad med panelsamtal och uppläsningar

Minibokmässa I Ystad, på Cabinen i Surbrunnsparken lördagen den 10 september kl 13 -16.00. Någon gång mellan kl 15.00 och 15.30 kommer jag att läsa dikten som valts ut för publicering i antologin, Om rätten till Orden.

Om rätten till Orden…

Varmt välkommen till bokmässan i Ystad!

Christina Karlsson