Välkomna till vårens evenemang!

Lördagen den 27 april kl 14.30 – 16 kommer jag att delta i invigningen av Förbjuden kultur som är ett samarbete mellan Trelleborgs bibliotek, Trelleborgs museer och Kulturskolan. Jag kommer att läsa ett utdrag ur min text i Litteraturrundans antologi, Om rätten till Orden. Måste skriva att det känns hedrande att få vara med i samband med invigningen då jag tycker att projektet både ligger i tiden och känns oerhört angeläget.

Lördagen den 4 maj kl 14.00 – 18.00 är det dags för Litteratursalong i min ateljé i Norra Grönby.

Lördagen den 4:de maj 2024 kl 14.00 – 18.00: Litteratursalong i Norra Grönby tillsammans med Stina Larsson och Joakim Larsson, i Norra Grönby, Grönbyvägen 315, Anderslöv. Samarbete med Boklarssons. Detta arrangemang ingår i Litteraturrundan.

Första framförandet (ungefärliga tider)

14.30 – 14.45 Joakim Larsson

14.45 – 15.00 Christina Karlsson

15.00 – 15.15 Stina Larsson

Andra framförandet (ungefärliga tider)

16.00 – 16.15 Joakim Larsson

16.15 – 16.30 Christina Karlsson

16.30 – 16.45 Stina Larsson

Lördagen den 25 maj kl 11.00 – 14.00: Bokens dag, Lokalproducerat i Trelleborg på Trelleborgs bibliotek

Allt gott, välkomna och fortsatt fin vår till er alla!

Christina Karlsson

Vårens arrangemang

29 mars – 7 april 2024: Deltar i en samlingsutställning på Galleri KVIS i Svedala (Grönegatan 9) Jag deltar med några skyddsänglar och vänskapsfåglar i akvarell. Mina böcker kommer att finnas till försäljning.

Söndagen den 7 april  2024: Författarsamtal med poesiläsning i Bokhuset i Borrby tillsammans med Helen Halldorsdottir och Unnur Solrun Bragadottir.

Lördagen den 27 april kl 14.30 – 16 kommer jag att delta i invigningen av Förbjuden kultur som är ett samarbete mellan Trelleborgs bibliotek, Trelleborgs museer och Kulturskolan. Jag kommer att läsa ett utdrag ur min text i Om rätten till Orden.

Lördagen den 4:de maj 2024 kl 14.00 – 18.00: Litteratursalong i Norra Grönby tillsammans med Stina Larsson och Joakim Larsson, i Norra Grönby, Grönbyvägen 315, Anderslöv. Samarbete med Boklarssons

Lördagen den 25 maj kl 11.00 – 14.00: Bokens dag, Lokalproducerat i Trelleborg på Trelleborgs bibliotek

Allt gott, välkomna och fortsatt fin vår till er alla!

Christina Karlsson

Litteratursalong

Lördagen den 4 maj kl 14.00 – 18.00 öppnar jag upp min ateljé och bjuder in till Litteratursalong tillsammans med Stina Larsson och Joakim Larsson.

Det går bra att droppa in och besöka oss mellan kl 14.00 – 18.00. Vi bjuder på litteratur och gofika.

Första läsningen pågår ca kl 14.30 – 15.15 och andra läsningen kl 16.00 – 17.15. Läsningarna fördelas med ca 15 minuter var. Jag berättar om mina böcker och läser poesi, Stina läser och berättar om sin historiska roman om Fabian von Fersen och Joakim läser sagor för stora och små.

Detta är ett arrangemang i samarbete med Litteraturrundan

Boka in den 4 maj 2024 i almanackan redan nu. Mer info kommer så småningom.

Varmt välkomna!

Christina Karlsson

Om rätten till Orden

Trettioen författare med olika infallsvinklar möts kring det högaktuella ämnet, Om rätten till Orden. Denna nya antologi är utgiven av Litteraturrundan (Artes Liberales, 2023). Boken innefattar en buffé av olika texter i form av noveller, krönikor, essäer och dikter.

Variationen av författare berikar innehållet med sina olikheter i form av texter som bland annat bearbetar hur det kan vara att flytta till ett nytt land, lära sig ett nytt språk och hur det kan kännas när man inte hittar orden. Andra författare skriver om vikten av att lyfta fram historiska röster, några lyfter vilka ord det är som definierar oss som människor, ord som sänker, sätter spår eller lyfter oss till nya höjder. Några skriver om hur orden berikar, om ordens magiska kraft, om trycksvärta, sena nätter och mycket annat.

Min text handlar om yttrandefriheten, den berör de maktförhållanden som styr vems röster som får ta plats i det offentliga rummet och vem det är man egentligen lyssnar på. Jag skriver om det fria ordet, ” Det fria ordet är aldrig fritt – med ordets kraft följer ett ansvar.” (s 48).

Namnen på samtliga författare är : Björn Ranelid, Maria Bielke Von Sydow, Agneta Berliner, Stina Larsson, Birk Andersson, Andrea Kontos, Christina Karlsson, Katarina Frankel, Göran Blohm, Lisa Fransson, Ida Andersson, Anneli Magnuson, Mikael Rudesjö, Barbro Blomberg, Torun Ewald, Helen Halldórsdóttir, Ulf Persson, Lotte Vikléa, Ann-Britt Eklund, Barbara Fellgiebel, Helena Sund, Mikael Håkansson, Maria Elena Bergman, Birgitta Sulau, Marianne E. Gunve, Bert Westerström, Eva Grip, Peter Winai, Karin Eberhardt Grönvall, Gunilla Kare och Emil Ahlbertz.

Om rätten till Orden är en betydelsefull bok i pågående debatt om yttrandefrihet och om rätten till orden. Läs den, låna den på ditt bibliotek, köp den via Litteraturrundan, på BokusAd LibrisAkademibokhandeln eller direkt av mig.

Vill du att någon av oss författare kommer till din bokcirkel och berättar Om rätter till Orden, så är det bara att höra av sig så ser vi om det går att ordna.

Goda lässtunder i Ordens tecken!

Christina Karlsson